არქი - "ისანი D"

...

შესრულდა შემდეგი სახის სამუშაო

გათბობა
ვენტილაცია
წყალმომარაგება
ხანძარქრობა
ელექტრობა
სანტექნიკა
სუსტი დენები
სხვა პროექტები