ახალციხის სამედიცინო-სარეაბილიტაციო ცენტრი

დამკვეთი: ავადმყოფთა მომსახურე სასულიერო პირთა ორდენის (კამილიელების) ფილიალი საქართველოში

DETRA Group-ის ინჟინერ-დამპროექტებელთა გუნდის მიერ შესრულდა სრული საინჟინრო სისტემების პროექტირება:

გათბობა,

ვენტილაცია,

გაგრილება,

ხანძარქრობა,

ელექტრობა,

წყალმომარაგება,

კანალიზაცია,

სანიაღვრე.


საერთო ფართობი: 1300 მ2

შესრულდა შემდეგი სახის სამუშაო

გათბობა
კონდიცირება
ვენტილაცია
წყალმომარაგება
ხანძარქრობა
ელექტრობა
სუსტი დენები
პროექტირება
სხვა პროექტები