კარფური (რუსთავი)

საერთო ფართობი: 3600 მ2

შესრულდა შემდეგი სახის სამუშაო

გათბობა
კონდიცირება
ვენტილაცია
წყალმომარაგება
ხანძარქრობა
სხვა პროექტები