ჰაიდელბერგცემენტი

ჰაიდელბერგცემენტის კასპში მდებარე ცემენტის ქარხანისთვის, დეტრა ჯგუფის წამყვანი სპეციალისტების მიერ, მიმდინარეობს წყალაღების ახალი წერტილიდან ახალი სასმელი წყლის მომარაგების სისტემის პროექტირება.

თანამშრომლობის ფარგლებში მომზადდება ქარხნის ტერიტორიაზე გარე წყალმომარაგების ქსელისა და წყლის შიდასაქარხნო სატუმბო სადგურის პროექტი.

განსაზღვრულია 48 საათიანი შიდა რეზერვის შექმნა; რეზერვიდან შიდა ქსელისთვის წყლის მიწოდება ტუმბოების მეშვეობით, შიდა ქსელში მუდმივი წნევის უზრუნველსაყოფად.

საპროექტო წყალმომარაგების ძირითადი მაგისტრალის სავარაუდო სიგრძე 1,5 კმ-ია.

შესრულდა შემდეგი სახის სამუშაო

პროექტირება
სხვა პროექტები