რუსთავი მოლი

საერთო ფართობი: 24500 მ2

შესრულდა შემდეგი სახის სამუშაო

გათბობა
კონდიცირება
ვენტილაცია
წყალმომარაგება
ხანძარქრობა
სხვა პროექტები