პროექტ მენეჯერი

http://storage.detra.ge/source/vacancy/Project_manager.pdf